Sunday, June 16, 2019

Bilingual Services for Poles and Brits

Dwujęzyczna pomoc dla kandydatów i pracodawców

Profesjonalnie przygotowany  życiorys zwiększy twoje szanse u potencjalnych pracodawców.  Możemy  przetłumaczyć  i poprawić twoje  CV  lub napisać je od nowa,  z uwzględnieniem twoich aktualnych potrzeb.  Polskim profesjonalistom zainteresowanym  pracą w UK oferujemy pomoc przy rejestracji w brytyjskich organizacjach zawodowych.  Pracodawcom pomagamy  przy rekrutacji polskiego personelu, a także przy  jego szkoleniu.